Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κ. Νευροκοπίου Δράμας - Proklitiko.gr - Ειδήσεις και Εκδηλώσεις της Δράμας!
Απόκτησε άδεια Security


Δείτε επίσης

recent

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κ. Νευροκοπίου ΔράμαςΟ Δήμος Κ. Νευροκοπίου Δράμας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με την ειδικότητα:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλος σχολικής μονάδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του υποψηφίου το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των άρθρων 5 & 6 ΠΔ 164/2004
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145).Αφήστε το σχόλιό σας

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κ. Νευροκοπίου Δράμας Reviewed by Giorgos on Παρασκευή, Ιουλίου 14, 2017 Rating: 5
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.